1กิโลกรัม/ล็อตจัดส่งฟรี95% Pure Zirconia ZrO2เซรามิคบอล0.1มม.-30มม.Yttria Stabilized เซอร์โคเนียมออกไซด์ mills สื่อลูกปัด

1กิโลกรัม/ล็อตจัดส่งฟรี95% Pure Zirconia ZrO2เซรามิคบอล0.1มม.-30มม.Yttria Stabilized เซอร์โคเนียมออกไซด์ mills สื่อลูกปัด.

Sale price : $70.50
Category : เครื่องมือ