10ซม.3.5มม.สเตอริโอชายหญิง M/F ปลั๊กแจ็คสายต่อหูฟังสายสั้น

10ซม.3.5มม.สเตอริโอชายหญิง M/F ปลั๊กแจ็คสายต่อหูฟังสายสั้น.

Sale price : $0.73
Category : อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค